Rainbow do škôl

&nbps;

 

RAINBOW DO ŠKÔL

Koronavírusová kríza ovplyvnila životy nás všetkých. Núdzový stav a s ním spojené opatrenia nás prinútili  k rôznym „inováciám“.

Kvôli uzavretiu základných škôl sú jednou z najviac zasiahnutých skupín deti a samozrejme ich rodičia. Mnoho pedagógov sa preto v tejto zložitej dobe venuje školákom aj      vo svojom voľnom čase nad rámec svojich povinností, pretože vyučovať na diaľku je podstatne náročnejšie a vyžaduje správnu prípravu. Okrem prípravy a veľkej trpezlivosti potrebujú učitelia i nástroje, ktoré im pomôžu zaistiť kvalitnú online výučbu, umožňujúcu, aj keď vzdialený, ale každodenný kontakt medzi učiteľmi a žiakmi.

Aj my – ALCASYS – sme sa zapojili do tejto nečakanej „inovácie školstva“ a pomohli sme niekoľkým školám so zavedením online výučby na platforme Alcatel-Lucent RAINBOW.

Naše riešenie nepotrebuje nič viac ako prístup na internet a bezplatnú inštaláciu Outlooku (e-mail, kalendár). Učiteľ v RAINBOW vytvorí učebne pre jednotlivé predmety alebo žiakov (tak ako potrebuje) a pomocou Outlook kalendárovej pozvánky pozve žiakov do učební. Pozvánku žiaci v e-maile potvrdia a učiteľ má okamžite prehľad o účasti na výučbe.

Pri online výučbe má vyučujúci nepretržitý prehľad o prítomnosti žiakov (farebným rozlíšením), môže žiakom nezávisle vypnúť, či zapnúť mikrofón, a tak komunikovať so všetkými spoločne či samostatne. Zároveň má možnosť využiť k výučbe rôzne dokumenty či prezentácie, ktoré si môžu žiaci stiahnuť do svojich počítačov.

Toto všetko prebieha bez potreby akejkoľvek inštalácie, pretože prihlasovanie prebieha pomocou webového rozhrania. Pre online výučbu tak nie sú potrebné extra počítačové znalosti, bez problémov ich zvládajú aj technicky menej zdatní jedinci alebo žiaci prvého stupňa.

 

"Platforma bola využívaná na online hodiny  v trvaní 45-70 min. so zdieľaním okien + chat správ + dokumenty /word, pdf., odkazy na webstránky/ pripájané    k správe - to  obzvlášť oceňujem, lebo aj študenti , kt. už z akýchkoľvek dôvodov neboli účastní na konf.hovore vedeli sa dopátrať zo skupinového chatu ;+ archív dokumentov - aspoň približne "o čom bola reč". Online alebo zasielanie úloh? Jedna od druhej sa nedá odlúčiť. ako rýchlo sa ju naučili používať? - to, čo potrebovali ihneď (volať , chatovať , otvárať a posielať súbory)- ja sama som si nie istá, či mám zvládnuté všetky funkcie."

„Monika K., učiteľka španielčiny“


Aj po ukončení núdzového stavu má online výučba zmysel. Deti, ktoré nenastúpili do škôl, môžu naďalej spoločne používať online výučbu s deťmi, ktoré sú v škole, vrátane prebranej látky, odkazov a dokumentov. 

Platforma Alcatel-Lucent RAINBOW ponúka mnoho využití, ktoré je možné aplikovať po návrate do škôl. Istotne by bolo výborné, aby sa online spojenie so školou využívalo aj naďalej. Deti, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nemôžu navštevovať školu, by sa mohli zúčastniť výučby vzdialene, rodičia by mali prehľad o prebranej látke, a tiež online konzultácie s učiteľom by určite využilo mnoho zaneprázdnených rodičov. V dnešnej dobe sú technológie neoddeliteľnou súčasťou nášho života a je vidieť, že zavedenie online výučby do škôl bolo a určite naďalej bude veľkým prínosom ako pre deti, tak aj pre ich rodičov a učiteľov.

     Ing. Dana Čapkovičová, Business Consulting