content_in_prefered_language_mutation

switch_content

Od 11. února 2011 provozujeme kontaktní centrum na platformě Genesys formou technologického outsourcingu se společností ALCASYS. Díky přechodu na platformu Genesys – Alcatel-Lucent OXE a integraci WebGAD-u s naším CRM Workflow se práce operátorů značně zjednodušila. Podařilo se snížit dobu potřebnou k vyřešení požadavku, což oceňují naši klienti.

Jednou z našich klíčových služeb je telefonická podpora – hot-line. Pro realizaci této služby jsme si vybrali za partnera společnost ALCASYS, která na základě našich požadavků naimplementovala řešení  Genesys. Průměrně vyřešíme denně více než stovku náročných zákaznických požadavků (v období ročních uzávěrek a bezprostředně po aplikaci legislativních změn i trojnásobek).“

Díky společnosti ALCASYS jsme vybudovali moderní Klientské centrum pro širokou veřejnost i vlastní odbytovou síť. Centrum je vybavené nejnovější technologií založené na platformě Genesys, což z něj dělá multimediální kontaktní centrum podporující všechny komunikační kanály (hlas, email, fax, SMS, web, záznamník). Funkce systému, zcela přizpůsobené našim potřebám, umožňují zabezpečit vysoký stupeň flexibility a bezpečnosti, zvýšit dovolatelnost a zrychlit zpracování přichácházejících interakcí.

Při řešení dostupnosti technické podpory pro jednoho z našich klientů jsme potřebovali v krátkém čase zabezpečit nasazení systému kontaktního centra ve více lokalitách s co nejmenším dopadem na naší současnou infrastrukturu. Proto jsme se rozhodli pro využití služeb Cloud Contact Centra ALCASYS, který nám poskytuje všechny výhody kontaktního centra, jeho vysokou dostupnost i nahrávání hovorů. Díky cloudovému řešení jsme minimalizovali investiční náklady a získali jsme možnost flexibilně pracovat s naší technickou podporou i v případě nárůstu požadavků na počet operátorů.

Se společností ALCASYS jsme řešili technologickou výměnu prvků kontaktního centra a implementaci nových služeb, jako jsou outbound hovory, emailová komunikace, chat a integrace kontaktního centra s CRM systémem. Jednou z výzev celého projektu bylo propojení existující infrastruktury s novými prvky tak, aby nebyl ovlivněn běžný provoz, což se podařilo a celý přechod na novou technologii proběhl hladce a komfortně.