content_in_prefered_language_mutation

switch_content

Řešení

&nbps;

I vám pomůžeme s řešením na míru

Nabízíme efektivní a spolehlivá řešení pro firemní komunikaci, která jsou postavena na technologiích předních světových komunikačních firem.

Kontaktní centra

Komunikace se zákazníky dávno přesáhla hranice telefonování. Proto musí dnešní kontaktní centra pokrývat všechny kanály, které moderní doba vyžaduje. Telefon, email, chat, web, sociální sítě. Všechny tyto kanály už vaši zákazníci znají a používají je každý den.

Nyní je na vás, abyste je propojili do jedné souvislé konverzace v rámci kontaktního centra a nabídli vašim klientům pomocnou ruku tam, kde ji očekávají.

Komunikace

V dnešní uspěchané době se způsob komunikace výrazně mění spolu s dynamickými potřebami každé firmy. Nabízíme vícero řešení, která se přizpůsobí vaším požadavkům a umožní vám jednoduše pokrýt každodenní potřeby.

Umožňujeme propojení vašich zaměstnanců bez ohledu na místo, kde se právě nacházejí a poskytneme jim nové možnosti, jak efektivně spolupracovat.

Aplikace a integrace

Každý náš klient je jedinečný a podle toho se k němu také snažíme přistupovat. Vývoj a customizace aplikací nám dává prostor vyhovět našim zákazníkům a maximálně se přizpůsobit jejich potřebám. Náš vývojový tým nám dává možnosti, které daleko přesahují funkce běžně dodávaného řešení.

Zároveň umíme naše aplikace lépe integrovat do prostředí, ve kterém jsou používané.

Cloud

Nezávislost na lokalitě, infrastruktuře a vlastním hardwaru – to přináší Cloud. Služby, které můžete využívat odkudkoli s vysokou dostupností a bez velkých zřizovacích nákladů.

Malá klientská centra stejně jako enterprise řešení s nahráváním a zálohováním kompletně zastřešena jednou službou, jejíž rozsah si definujete sami.

Reference

Poskytovatel mzdových a personálních informačních systémů

Jednou z našich klíčových služeb je telefonická podpora – hot-line. Pro realizaci této služby jsme si vybrali za partnera společnost Alcasys, která na základě našich požadavků implementovala řešení Genesys. Průměrně vyřešíme více než sto náročných zákaznických požadavků denně (v období ročních uzávěrek a bezprostředně po aplikaci legislativních změn.

Ing. Branislav Horeháj
výkonný ředitel