Stále vpřed - dva nové Genesys certifikáty do naší sbírky

&nbps;
 
 

Stále vpřed - dva nové Genesys certifikáty do naší sbírky

Našim i vašim zákazníkům chceme poskytovat ty nejlepší služby. Proto neusínáme na vavřínech a neustále se rozvíjíme. Naším nejnovějším počinem je rozšíření naší sbírky certifikací o dva nové certifikáty - Genesys Certified CIM8 Troubleshooting for Support. 

Tato certifikace je vzhledem ke svému rozsahu jednou z nejnáročnějších. Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu a následné složení certifikační zkoušky je hluboká znalost jednotlivých komponent Genesys CIM Platform, konkrétně: T-Server, Stat Server, Universal Routing Server (URS) a Orchestration Server (ORS).

S oběma certifikovanými kolegy sedím v jedné kanceláři, takže přípravy na certifikační zkoušku jsem prožívala společně s nimi. Mohu potvrdit, že se na zkoušku připravovali opravdu svědomitě a tímto před nimi a jejich odbornou znalostí obdivně smekám.

   Dana Čapkovičová, Business Consulting pro Kontaktní centra