content_in_prefered_language_mutation

switch_content

Kontaktní centra

&nbps;

Dejte vašim zákazníkům pocit výjimečnosti

Moderní kontaktní centrum je vstupní branou do společnosti a je klíčem k poskytnutí kvalitních prozákaznicky orientovaných služeb klientům. Umožňuje optimálně komunikovat s klientem pomocí různých komunikačních kanálů, poskytnout zákazníkovi stejnou zkušenost v průběhu každé komunikace. V neposlední řadě řídí činnost back-office.

Optimalizace a přidělování práce na back-office

Systém automatizovaného přidělování úloh (iWD – intelligent Workload Distribution) dohlédne, aby každá komunikace s vašimi zákazníky byla vyřízena efektivně a včas.

Systém ohlídá všechny důležité termíny, umožňuje zpracování různých typů komunikace včetně SMS, chatu, emailů, písemné komunikace, vstupů z jiných systému a jejich včasnou distribuci agentům ke zpracování.

Bezpečné ověřování hlasem

Hlasová biometrie a rozpoznávání, analýza a syntéza řeči pomáhají zlepšit služby pro zákazníky a ušetřit čas i peníze. Produkt Nuance FreeSpeech umožňuje ověřovat totožnost zákazníků bez zbytečných otázek na přístupové kódy, hesla, čísla karet, smluv a podobně, přičemž pro ověření identity postačí hlas klienta.
Pomocí hlasové biometrie se podstatně zvýší pohodlí zákazníka při komunikaci s kontaktním centrem, zkrátí se proces ověřování identity a umožní agentům rychleji odbavit požadavek zákazníka.

Integracekontaktního centra

Integrace s vašimi aplikacemi dodává agentům prostor poskytnout klientům správné informace rychleji, bez zbytečného zdržení, a zároveň umožnuje přehled o probíhajících zákaznických konvezací v rámci celé společnosti, ne jen v prostředí kontaktního centra.
Bez ohledu na zvolený komunikační kanál budou vaši zaměstnanci vždy schopni navázat na poslední komunikaci, popřípadě proaktivně kontaktovat klienta na základě výstupů z předešlé komunikace.

All-In-One Multimedia kontaktní centra

Sjednoťte veškerou komunikaci pod jednu platformu, čímž získáte ucelenou historii komunikace s klientem a přehledný reporting práce vašich operátorů. Zároveň systém zabezpečí přidělování interakcí podle typu požadavku vždy tomu agentovi, který ho odbaví ve správném čase a pořadí.

Řízení kvality, záznam a archivace

Nahrávání hovorů umožnuje spolehlivou kontrolu a archivaci vaší firemní komunikace nezávisle na tom, zda se jedná o nahrávání agentů pouze v kontaktním centru nebo všech vašich zaměstnanců. Nahrávací systém vám nepřinese jen samotné nahrávání hovorů, ale hlavně řízení kvality realizovaných hovorů prostřednictvím hlasových analýz. Tím vám umožní zlepšování služeb pro vaše zákazníky.

Reference

finanční skupina pocházející z Německa a Rakouska

Díky společnosti Alcasys jsme vybudovali moderní Klientské centrum pro širokou veřejnost i vlastní odbytovou síť. Centrum je vybavené nejnovější technologií na platformě Genesys, což z něj dělá multimediální kontaktní centrum podporující všechny komunikační kanály (hlas, email, fax, SMS, web, záznamník). Funkce systému ušité nám na míru umožňují zabezpečit vysoký stupeň flexibility a bezpečnosti, zvýšit dovolatelnost a zrychlit zpracování přichícházejících interakcí.

Mgr. Katarína Májeková
Vedoucí oddělení klientských služeb